Mikjāņi

Zvejnieku – zemnieku sēta Mikjāņi” atrodas Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Mikjāņu sētā ir izveidota 19.gs. sākumā, tajā laika gaitā notikušas nelielas pārbūves (1932. un 1963.). Mikjāņu sētā saglabājušās šādas tautas celtniecības ēkas – dzīvojamā māja (celta līdz 1940.gadam, atjaunota 1963.g.), divdurvju klēts (celta 1913. g.), pagrabs (celts 1941.g.), lielais šķūnis/saimniecības ēkas (lopu kūts – šķūnis zem viena jumta, celts 1930.g.), labi kopts un uzturēts pagalms ar puķu dārzu, koku un krūmu stādījumiem, 2 akām. Nav saglabājies saimniecības leņķveida laidars (pastāvējis līdz 1932.g.), pirtiņa un vēl viena klēts (nojauktas pēc otrā pasaules kara beigām, lai izvairītos no izsūtīšanas).

“Mikjāņi” ir privāta teritorija, kuru sadarbībā ar sētas īpašniekiem šobrīd apsaimnieko biedrība “Nekomerciālās kultūras attīstības centrs”(NEKAC).

Jau vairākus gadus NEKAC aktīvisti un draugi vasaras mēnešos rīko formālas un neformālas radošās, atpūtas un darba nometnes Mikjāņu mājās. Šajos saietos vienmēr virmoja domas par to, ka šī sēta ir saglabājama ar savu vienreizējo dabu jūras krastā un kultūrvēsturisko ēku krāšņumu. 2010. gada vasarā tika panākta vienošanās starp biedrību NEKAC un Mikjāņu sētas mantiniekiem par Mikjāņu sētas nodošanu nomā biedrībai NEKAC, kas paredz, ka biedrība vēl aktīvāk ar saviem resursiem un turpinot piesaistīt finansējumu vēsturisko ēku remontam rūpēsies par šīs unikālās vietas saglabāšanu nākamajām paaudzēm.